Technické památky

mlýnMezi nejvýznamnější technické památky regionu patří mohutné hráze rybníků a důmyslně budované rybniční soustavy propletené sítí umělých kanálů, které již od středověku regulují vodní hladinu v celé oblasti. Dříve přiváděly vodu i na četné mlýny, hamry a pily. Jediný zachovaný vodní hamr v regionu najdete nedaleko Trhových Svinů - Buškův Hamr. Vedle zachovalého náhonu, vodních kol a hamru, si můžete prohlédnout i expozici věnovanou hamernictví a životu v 19. století.


hamerVodní síla byla využívána i při zpracování železné rudy na Chlumecku, kam se dovážela volskými potahy z celého regionu. Na malé říčce Dračici, která je dnes chráněna jako  přírodní rezervace,  byla vybudována mohutná přehrada, odkud voda vedená náhony poháněla soustavu vodních kol, hamrů a vysokých pecí. Právě zde byly mimo jiné vykovány i první koleje na koňskou dráhu České Budějovice - Linz. Dnes, cca 100 let poté, co velká voda v roce 1890 protrhla mohutnou hráz a smetla vysoké pece a hamry, můžete ve vodě říčky Dračice pozorovat vedle různé vodní havěti i pstruhy, kteří se hlavně v zimních měsících stávají potravou nenasytných vyder říčních.

mlýnhamr