Novohradská kovárna

 

kovarna

www.KovarnaNoveHrady.cz

 

Citlivě zrekonstruovanou kulturní památku, kovárnu v centru Nových Hradů, najdete cestou z náměstí na hrad. Tato kulturní památka představuje velmi cenný příklad kovářské živnosti, založené v roce 1719 kovářem Ferdinandem Grössingerem.

V roce 2000 odkoupilo bývalou kovárnu město a zrekonstruovalo ji podle dochovaných záznamů. V současné době ji má v pronájmu obecně prospěšná společnost Rožmberk.

Od roku 2002 je u příležitosti různých akcí, jako jsou kovářská setkání, motivační kurzy a ukázky kování, přístupna veřejnosti. S finanční podporou Jihočeského kraje zde bylo v roce 2007 zřízeno jedno experimentální pracoviště pro návštěvníky kovárny, na kterém si zájemci, pod dohledem zkušeného kováře, mohou vyzkoušet vyrobit vlastní kovaný výrobek, vyzkoušet svou zručnost a získat bližší představu o tom, co toto řemeslo obnáší.

Dále si zde můžete prohlédnout celou dílnu, výstavku věnovanou kovářství, sbírku tradičních kovaných výrobků a u příležitosti velikonočních a vánočních akcí i interiér obytných budov.

dan kids  dan kids 2

Velikonoce

Mimo letní sezónu se zde pravitelně konají akce pro veřejnost - vánoční a velikonoční kování a různá kovářská setkání. Po předchozím ohlášení připravujeme programy pro školy, letní tábory, zdravotně postižené i různé zájmové skupiny. Jedná se hlavně o aktivní kování, které bývá často doplněno i dalším programem.

Novohradská kovárna

je otevřena v letní sezóně: červen - září
denně od 10:00 - 17:00 hod.

Návštěvy mimo otevírací dobu lze domluvit na tel. 602 471 653