Walk of Peace

Walk of Peace

Na základě kulturně-architektonického dědictví 1. světové války, procházející podél bývalé jihozápadní fronty mezi Rakousko-Uherskou monarchií a Italským královstvím, byla  Rakouskou asociací Dolomitenfreunde v 70. letech zahájena myšlenka na zřízení trasy “Walk of Peace”.  To bylo dále rozvíjeno slovinskou nadací “Walk of Peace” a italskými asociacemi podél bývalé Isonzo fronty.

 

canon in kobarid mountains

hrbitov

restored cemetery

V rámci projektových aktivit NETWORLD bude značka „Walk of Peace“ sdílena a propagována v Dunajském regionu jako společná značka dědictví 1. světové války. Značka přispívá ke vzpomínce na všechny oběti první světové války a podporuje hodnoty míru a úcty. Také přispívá ke zvyšování povědomí o dědictví 1. světové války a podporuje udržitelný rozvoj cestovního ruchu.

 

domanin   kojan

 

 

DTP      EZCH cs

The Project is co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)