Projekt Networld

Interreg Danube Transnational Programme (DTP)

Cílem projektu NETWORLD je identifikovat potřeby k udržitelné ochraně kulturního dědictví 1. Světové války v DTP zemích a kombinovat je s rozvojem kvalitního kulturního cestovního ruchu. Hlavní myšlenkou je jít nad rámec tradičních obecných prohlášení a prezentovat toto dědictví jako síť místních a osobních událostí.

Obecně platí, že kulturní dědictví 1. Světové války je na západní frontě dobře popsáno, chráněno a udržováno. Nicméně mnoho informací o východní a střední frontě chybí, stejně jako integrovaná větší databáze a řídící struktura, která by směřovala k zachování tohoto dědictví, výchově budoucí generace a která by mohla těžit ze svých aktiv v organizované a kompletní činnosti DTP.

Jednotlivé partnerské země provedou inventarizaci a analýzu dostupných údajů o událostech 1. Světové války a jejich místním dopadu. Výsledky budou zaneseny do společné databáze (anglicky a v místním jazyce). Zapojené země vytvoří strategický plán pro rozvoj mezinárodního udržitelného cestovního ruchu na téma 1. Světová válka.

Veřejnost o tom bude informována na internetových stránkách, během vzdělávacích akcí a konferencí. Důležitým bodem je, že národní webové stránky budou propojeny na různá válečná místa odkud přišli vojáci, na kalendáře událostí atd. V rámci projektu bude použito inovativních nástrojů informačních a komunikačních technologií a sociální média ke zlepšení přístupu k informacím. Důležitým cílem tohoto projektu je zaujmout a informovat mladší generaci, a to jak turisty, tak studenty.

Webová stránka projektu DTP NETWORLD

Letáky projektu NETWORLD CZ

NETWORLD: WWI Kulturerbe

NETWORLD Great War Heritage

NETWORLD Vzdelavaci material

NETWORLD Great War education material

NETWORLD mapa Velka Valka v CR (1)

NETWORLD mapa Velka Valka v CR (2)

NETWORLD Zpravodaj

 

DTP     EZCH

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)