Nature Highlights

Trebon Biosphere Reserve

vydraTrebonsko has great cultural and natural heritage and values and for that reason has been accepted within the world-wide recognized system of UNESCO Man and Biosphere Reserves in 1977. Following, the same area was also granted status as Protected Landscape Area Trebonsko under Czech Law. The Trebon Biosphere Reserve and Protected Landscape Area has a high level of biodiversity and high biological and natural value despite being a large man-made landscape.

třeboňsko

Protected Trees

Throughout the region are sometimes centuries-old trees that have status as individual protected tree. Mohutné a letité stromy nejsou pouze dominantou krajiny, ale poskytují útočiště celé řadě vzácných druhů živočichů. Památné stromy můžete najít uprostřed lesa, obce, nebo i osamoceně stojící v lukách a polích. Opravdovými skvosty jsou pak starobylé duby na hrázích rybníků a podél cest. A nice site about protected trees made by and for children can be found at stromy.trebonsko.cz

Významné ptačí území

čáp

The whole area is an ideal place for births. With its diverse landscape including peat bogs and mires, river floodplains, fishponds that have developed into natural shallow lakes, wetlands, and forests the region offers suitable breeding and living place for over 130 spicies of resident and visting birds. This wetland area is an important part in the route of migratory birds.

Rašeliniště

Místní rašeliniště nejsou významná pouze z hlediska přírodovědného, ale v minulosti byla také důležitým zdrojem energie. Rašelina se zde těžila a dlouho používala k topení především ve sklárnách a hutích, ale své uplatnění našla i v domácnostech. Bližší informace získáte na naučné stezce Červené blato.

borkování

Rural architecture

V řadě vesnic Ekomuzea Růže se dochovalo mnoho selských stavení, kapliček, návesních kováren a božích muk ve volné krajině. Mezi unikátní stavby patří osamělé rybniční bašty, kamenné mosty, nebo dřevěné seníky na Mokrých lukách u Třeboně. Jižní část území se vyznačuje prostou architekturou bez výrazných ozdob. Často zde najdete i kamenné stavby. Na sever od Třeboně jsou častější bohatě zdobené štíty selských stavení ve stylu “jihočeského selského baroka”.

lidová architektura

Novohradsko

Jižní část ekomuzea byla díky svým příznivějším podmínkám osídlena mnohem dříve než Třeboňsko. Na celou oblast měla výrazný vliv oblast Doudlebska, s výrazným národopisem. Lidé si zde dlouho zachovali své nářečí, lidový oděv a zvyky. Například kroj se zde běžně nosil ještě na počátku 20. století. Nářečí postupně zaniká, ale stále se zde můžete setkat s některými hovorovými výrazy. Šest týdnů před velikonocemi zde můžete potkat masopustní průvody snad v každé obci.

masopust