Expozice a církevní památky

mnichV celém území najdete velké množství hradů, zámků, tvrzí, výjimkou nejsou ani opevněné obce. K  bližšímu poznání života místní šlechty Vám doporučujeme navštívit státní zámek Třeboň a státní hrad v Nových Hradech. Za pozornost rovněž stojí lovecký zámeček Jemčina, jehož přilehlé lesy byly v 18. století přizpůsobeny potřebám tzv. parforsních honů.


jelenPokud Vás však více zajímá život prostých lidí, doporučujeme navštívit  tvrz Žumberk s výstavou selského nábytku, Buškův Hamr s expozicí věnovanou hamernictví, Novohradskou kovárnu, Venkovské muzeum v Kojákovicích a Žižkovo rodiště v Trocnově.

Bližší informace o Třeboňsku vám poskytne stálá expozice "Třeboňsko - krajina a lidé" v Třeboni.

zámekzámek

kněz

Při svém putování krajem narazíte na velký počet církevních památek, jako jsou kláštery, farní kostely, kapličky i drobné sakrální stavby. Za pozornost jistě stojí aktivní Klášter Servitů na Nových Hradech a rovněž klášter v Borovanech, který se postupně stává centrem komunitního života a ve kterém studoval i Jakub Krčín z Jelčan, pozdější stavitel největších vodních staveb na Třeboňsku.